Výzkumná činnost

Kvalitativní psychologický výzkum

Kvalitativní psychologický výzkum hledá zejména odpovědi na otázky Proč? Jak?. Zjišťuje důvody a příčiny chování lidí. Klade důraz na zjištění a podrobné zkoumání názorů vybraných jednotlivců či představitelů různých sociálních skupin. Do detailů zkoumá i určitý problém nebo jev.

Kvalitativní výzkum má široké možnosti využití ve všech oblastech a oborech zaměřených na lidi a jejich chování.

Přínosem je proniknutí „pod povrch“ lidského chování a jednání, poznání motivace, motivátorů či demonivátorů chování, což je základním předpokladem pro jeho usměrňování či ovlivňování.

Průzkum sociálního klimatu na pracovišti a jeho rebuilding

Sociální klima ve firmách i na jednotlivých pracovištích patří k často opomíjeným aspektům práce. Sociální klima zahrnuje loajalitu zaměstnanců a důvěru ve vedení organizace, způsob jejího řízení a vedení, zacházení se zaměstnanci, organizační kulturu apod.

Přínosem průzkumu sociálního klimatu a jeho rebuildingu je:

 • zvýšení efektivity a produktivity
 • zvýšení motivace zaměstnanců
 • snížení fluktuace
 • zvýšení pracovní spokojenosti a loajality

Analýza neformálních vztahů v pracovní skupině

Poznání struktury neformálních vztahů v pracovní skupině je důležité zejména v následujících případech:

 • potřebujete zefektivnit výkon pracovních skupin
 • potřebujete zvolit efektivní styl a metody vedení týmu
 • chcete znát neformálního vůdce pracovní skupiny
 • chcete vědět, kdo se těší přirozenému respektu a autoritě
 • potřebujete znát ty, kteří mají organizační schopnosti

Přínosy analýzy neformálních vztahů ve skupině

 • znalost pozice jednotlivce ve skupině leaderů i outsiderů
 • informace o stupni soudržnosti skupiny
 • validní podklady pro restrukturalizaci skupin
 • zefektivnění pracovního výkonu
 • výběr leaderů s neformální autoritou

Pro analýzu neformálních vztahů ve skupině je využíván především sociometrický test, což je klasické dotazníkové šetření, které neklade velké časové nároky na diagnostikovanou skupinu.

Test spolehlivě a jednoduše mapuje strukturu neformálních vztahů v pracovní skupině. Dokáže označit neformální vůdce skupiny, nejoblíbenější týmové spolupracovníky, profesní autority nebo nejvyhledávanější společníky. Analýza dynamiky pracovního týmu a povahy interpersonálních vztahů ve skupině je účinným nástrojem pro eliminaci potenciálních konfliktů a zlepšení komunikace v rámci skupiny.

Realizaci šetření tohoto typu doporučujeme doplnit o standardní sociologický výzkum mezi zaměstnanci firmy, který pomůže objasnit další důležité aspekty týkající se vztahu firma – zaměstnanci.

Získaná data jsou zpracována speciálním softwarem a výsledky zakresleny do přehledných grafů, tzv. sociogramů. Ty názorně reprezentují síť skupinových vztahů a zachycují individuální typologie.

Poradenství při designu a realizaci výzkumných projektů

Řešitelům výzkumných projektů v oborech zkoumajících lidské chování a jednání, nabízíme poradenství při designování výzkumných projektů, tvorbě schémat výzkumu, stanovení způsobů kontroly proměnných apod.

Návrh dotazníku

Konstrukce dotazníku je mnohdy podceňována, přesto, že právě na kvalitě dotazníku závisí kvalita dat ovlivňující přesnost závěrů. Naši zkušení odborníci budou spolupracovat při tvorbě dotazníku a ověřovat jeho validitu a reliabilitu.


eBRÁNA webarchitect