Semináře a kurzy

 • Semináře a kurzy tvoříme vždy na základě požadavků klienta, metodika a zvolená koncepce seminářů reflektuje sociálně-psychologická specifika cílové skupiny.
 • Při implementaci klademe důraz na sebezkušenostní a prožitkovou oblast s aplikací Kolbova vzdělávacího cyklu.
 • V případě firemního vzdělávání vycházíme z identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců, aby byla zajištěna časová a finanční rentabilita vzdělávání.
 • Ve spolupráci s prověřenými externími dodavateli jsme schopni realizovat i specializované a úzce zaměřené semináře.
 • Všechny semináře a školení zahrnují feedback účastníků, kteří hodnotí kvalitu kurzu a efektivitu jeho obsahového zaměření. Dle požadavků zákazníků využíváme i feedback z pracoviště účastníků školení.
 • Semináře a kurzy realizujeme v sídle zákazníka, případně v jiných, námi prověřených prostorách.

Výběr některých výukových okruhů, které je možno modifikovat a vzájemně kombinovat:

 • komunikační a prezentační dovednosti
 • týmová práce
 • řešení konfliktů
 • kreativita možnosti jejího rozvoje
 • techniky efektivního skupinového řešení problémů
 • telemarketing v praxi
 • manažerské styly a metody koučování
 • osobnost managera a leadra
 • obchodní dovednosti
 • time management
 • zvládání stresu a psychohygiena managera
 • marketingová komunikace a PR
 • manipulace a způsoby obrany
 • zdravé prosazení se
 • mediace

Nabízíme i adaptační kurzy pro zahraniční pracovníky, kteří začínají pracovat pro zaměstnavatele v ČR.


eBRÁNA webarchitect