Poradenství

Poradenství, zaměřené na problematiku lidských zdrojů a personalistiky, poskytujeme jak firemní klientele, tak i soukromým osobám.

Poradenství pro firmy

Korporátní klientele můžeme díky bohatým profesním zkušenostem nabídnout následující služby v oblasti lidských zdrojů:

 • tvorba systémů personálního řízení
 • tvorba metodiky jednotlivých personálních činností
 • pomoc při výběru nových pracovníků (preselekce CV, realizování hromadných výběrových řízení, provedení psychodiagnostiky)
 • realizaci adaptačních programů určené pro nově přijaté pracovníky
 • nastavení hodnotících kritérií pro stávající zaměstnance
 • identifikaci vzdělávacích potřeb a následného zajištění školení
 • outplacement program pro zaměstnance, kteří odchází z důvodu restrukturalizace
 • poradenství v oblasti personální inzerce

V případě firemního poradenství vždy uplatňujeme individuální přístup, reflektujeme potřeby klienta, oblast jeho působení i positioning.

Individuální personální poradenství

Je určeno zájemcům o pracovní uplatnění, kteří chtějí objektivně posoudit své schopnosti ve vztahu k vybrané pracovní pozici. Na základě výsledků vypracovaného osobnostního profilu, výstupů bilanční diagnostiky a zjištěných „měkkých“ a „tvrdých“ dat, jsme schopni uchazečům doporučit adekvátní profesní volbu. Zájemcům poskytneme zpětnou vazbu o vhodnosti vybrané pracovní pozice s přihlédnutím k požadovaným klíčovým kompetencím.

Praktická pomoc zahrnuje:

 • sestavení CV, motivačního dopisu
 • praktický nácviku využívání elektronického trhu práce
 • realizaci cvičného „přijímacího pohovoru“ a jeho následnou analýzu
 • vytvoření kariérového plánu

Cílem individuální poradenství je zvýšit šanci získat odpovídající pracovní uplatnění a řídit svoji kariéru.

Fondy EU

Známe požadavky a podmínky pro žadatele a příjemce podpory z ESF na teoretické i implementační úrovni. Máme komplexní zkušenosti z přípravy, se zpracováním žádosti, realizace a hodnocením projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, především Evropského sociálního fondu, i jako projektoví a finanční manažeři.

Zájemcům o využití prostředků ze strukturálních fondů EU nabízíme:

 • vyhledání zdroje financování pro daný projektový záměr
 • zpracování žádosti o dotaci/grant
 • administrace žádosti
 • vedení projektu a jeho administraci včetně finančního managementu

eBRÁNA webarchitect